Fra oljerigg til autovern med ny og mer bærekraftig gassløsning

Visste du at nærmere 98% av store olje- og gassplattformer, som ikke lenger er i bruk, blir gjenvunnet? De blir demontert og kuttet opp i mindre biter til resirkulering. Du omgis faktisk av gamle oljerigger, for de blir nemlig smeltet om til armeringsstål og autovern!

Innerst i en fjordarm i Boknafjorden på Vestlandet ligger AF Miljøbase Vats, der de demonterer store oljerigger, og frakter dem i land stykkevis og delt. Det er et omfattende arbeid, som krever nøye planlegging. 

AF Gruppen har fjernet og demontert et stort antall offshoreplattformer, som blir smeltet om og gjenvunnet hos Celsa i Mo i Rana.

Risikofylt arbeid og bærekraftige løsninger

Tidligere måtte supplyskip gå i skytteltrafikk med komprimert oksygen og propan til skjæring av moduler på plattformene. Derfor har Linde og AF Offshore Decom utviklet nye løsninger for å gjøre prosessen mer effektiv og bærekraftig.

Innkjøpssjef i AF Offshore Decom, Jan-Frode Pedersen, forteller at slike operasjoner krever store mengder oksygen, og det er krevende å få nok ut til plattformene. Sammen med Linde satte AF Gruppen i gang med å utvikle nye løsninger, som reduserte transportbehovet av gasser til plattformen med 80 %.  – Vi fikk en idé om å bruke flytende oksygen (LOX) under transport, fremfor komprimert, som igjen blir gjort om til komprimert gass til sveising på riggen. Vi visste hva vi trengte, men en slik løsning for bruk offshore hadde aldri vært utført, forteller Pedersen. 

Resultatet av den nye løsningen ble et redusert behov for leveranser av gassracks, som igjen resulterte i færre turer ut til plattformen med supplybåt, høyere effektivitet og reduserte utslipp. 

Stålet tilbake til samfunnet

Når prosjektene blir så store, er flytende gass bedre både miljø- og logistikkmessig, og man kan sikre høy gjenvinningsgrad og marginalt behov for deponering. Stålet går tilbake til samfunnet.

- Linde følger stålet hele veien, forklarer Bjarte Krossøy, Sales Manager Offshore i Linde. – Linde sørger for gassen som sveiser sammen plattformene, og gassen som demonterer plattformene når de ikke lenger er i bruk. Deretter brukes gass hos Celsa i Mo i Rana, når de smelter om stålet til gjenbruk. Dette er sirkulærøkonomi og gjenbruk i stor skala, avslutter han.

Tekst: Ingalill Sandal
Foto: AF Gruppen