VERISEQ

  • 5 tuotetta

Lääketeollisuuden VERISEQ®-kaasut – hiilidioksidi. Hiilidioksidi ≥ 99,5 % CO2

Denna produkt är en specialgas alt giftig gas och kan ha restriktioner i hur den får köpas tex krav på screening av kunden görs. Är kunden godkänd att köpa denna gas kommer ordern att hanteras och levereras.

Speciella krav kan även gälla kring transport av giftiga gaser.

Lisää ostoskoriin

Lääketeollisuuden VERISEQ®-kaasut – typpi. Typpi ≥ 99,5 % N2

Denna produkt är en specialgas alt giftig gas och kan ha restriktioner i hur den får köpas tex krav på screening av kunden görs. Är kunden godkänd att köpa denna gas kommer ordern att hanteras och levereras.

Speciella krav kan även gälla kring transport av giftiga gaser.

Lisää ostoskoriin

Lääketeollisuuden VERISEQ®-kaasut – happi. Happi ≥ 99,5 % O2

Denna produkt är en specialgas alt giftig gas och kan ha restriktioner i hur den får köpas tex krav på screening av kunden görs. Är kunden godkänd att köpa denna gas kommer ordern att hanteras och levereras.

Speciella krav kan även gälla kring transport av giftiga gaser.

Lisää ostoskoriin

Lääketeollisuuden VERISEQ®-kaasut Synteettinen ilma Synthetic Air: 20.0 – 21,7 % O2

Denna produkt är en specialgas alt giftig gas och kan ha restriktioner i hur den får köpas tex krav på screening av kunden görs. Är kunden godkänd att köpa denna gas kommer ordern att hanteras och levereras.

Speciella krav kan även gälla kring transport av giftiga gaser.

Lisää ostoskoriin

Lääketeollisuuden VERISEQ®-kaasut – typpi. Typpi ≥ 99,999% N2

Denna produkt är en specialgas alt giftig gas och kan ha restriktioner i hur den får köpas tex krav på screening av kunden görs. Är kunden godkänd att köpa denna gas kommer ordern att hanteras och levereras.

Speciella krav kan även gälla kring transport av giftiga gaser.

Lisää ostoskoriin